Εμφανίσεις Περιεχομένου : 810150
Έχουμε 55 επισκέπτες συνδεδεμένους

Χαράλαμπος Χαραλάμπους - στη γειτονιά και στο σχολείο Εκτύπωση E-mail

 

Εκπαίδευση 1965 - 1966

Η πιο πάνω φωτογραφία είναι του 1965-1966, όταν ήμουν στη Δευτέρα τάξη.  Διδάσκαλος μας ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγή από το χωριό Σιλίκου, δεξιά με τα γυαλιά, ο οποίος έχασε σχεδόν τελείως το φως του, εξαιτίας του διαβήτη και πριν από μερικά χρόνια τον έβλεπα να περπατά με βακτηρία τυφλού στα Λατσιά.  Έμενε πίσω από το Δημαρχείο Λατσιών.  Αν ζει θα βρίκεται στην Αγγλία μαζί με τους γιους του.  Η σύζυγος του απεβίωσε πριν από πολλά χρόνια.  Μάλιστα πούλησε το σπίτι του κι έμεινε άστεγος, για να ξοφλήσει ιατρικά έξοδα.  Δίπλα του ο διευθυντής Πολύβιος Μυλωνάς.  Στους μαθητές περιλαμβάνονται και μαθητές τρίτης και τετάρτης τάξης.

 

 

Εικονίζονται από αριστερά πάνω: Γιαννής Μιχαήλη Κιουζελή-Πελεκάνου, Ανδρέας Αντωνή Χριστάτζιη-Τίτσιρου, Χαμπής Μ. Τταμπής, Παναγιώτης Λοϊζου - αγνοούμενος, Τάκης Νεόφυτου, Δήμος Θωμά, Κόκος Αντρίκκου Χατζηχρίστου, Ζαχαρίας Ανδρέα Ττεππελή, Κυριάκος Νικολή Ψαρά, Παναγιώτης Κώστα Παντοπώλη Κκαρνή, Αρτέμης Ανδρέα Κεβέ, Κυριάκος Δημήτρη Θεοδούλου - Ματσούκα.

 

Από τη δεύτερη σειρά: Η κόρη του Μιχαήλη του Κούραντζιελή, Παναγιώτης Πιλή Πίτρη, ο γιος του Κωστή του Στυλιανού, ο γιος του Κακουρή του εισπράκτορα των λεωφορείων, ο Μάικος του Κουλουμπρή, ο Αρτέμης του Λαμπρή Ψευτόδιακου, ο Γιώργος του Κώνσταντη, η κόρη του Χρίστου του Ντζορτζή και η κόρη του Χρίστου του Ντζόρτζου.

 

Από την τρίτη σειρά: Η Πόπη του Ανδρέα του Βιολάρη του Πάπαλλου, η Κρίστη του Κυριάκου του Τραχιλή-Καρίπη, η κόρη του Ματθαίου του Μίσιελ, η κόρη του Άγγλου, η κόρη του Μάκη του Μίσιελ, η Άντρη του Γιωρκή του Φορή, η κόρη του Σιεττά, η Καλλιόπη η κόρη ενός από τους γιους του Προδρομή Κασνάκκη - εξαδέλη του τέως βουλευτή Πρόδρομου Προδρόμου και η κόρη του Ίλη του Νικολό.

 

Καρναβάλια 1966

 

Η πιο πάνω φωτογραφία λήφθηκε από τον Κοτσιηνή όταν άρχιζε την επαγγελματική του εξάσκηση στη φωτογραφική τέχνη με μέντορα τον Ασσιώτη Γιώργο Κκουνή το γιο της Μαρκαρούς, εξάδελφο του Γεωργίου Μάκη του καθηγητή Μουσικής.  Ήταν η περίοδος των Καρναβαλιών... γύρω στο 1966.  Τόπος η παμπούλα πριν κτιστεί το συνεργατικό που πωλούσε υλικά οικοδομής και τροφές των ζώων.  Εκεί δούλευε ο Τακής του Τζιημπά.

 

Εικονίζονται: Ελένη Γιαννή Φαρασαννή, σύζυγος Αντωνή Τταμπή, Έλλη Χατζηδιού, αδελφή του Κοτσιηνή, σύζυγος Γιώργου Τόφα, Δημήτρης Κωνστάντινου του Δημητρό, αδελφός Αριστόκλειας, Μιχαλάκης Ανδρέα Πηλείδη, Αρτέμης Λαμπρή, Παναγώτης Μιχαήλη Χατζηπάκκου, Νικόλας Μισιέλλη Τταμπή, Χαμπής Μισιέλλη Τταμπή, Γιαννής Αντωνή Τταμπή, και Άκης Παναή Ξιάκα, γιος της Ππινούς Ντζόρτζου.  Πίσω με τη μούλα ο πατέρας του Κοτσιηνή, το Χατζιούι.

 

Εκπαίδευση

 

Διδάσκαλοι Πολύβιος Μυλωνάς και Γιώργος Παναγή.

 

Εικονίζονται: Ο γιος του Γιαννή του Παπαμιχαλιά, ο Θωμάς του Γιωρκή  του Θωμά, Κωστής χρυσόστομου Εξωμετοσιανού, Μάικος Κουλουμπρή, Γιώρκος Θεωρή Ππύριλλου, ο Δήμήτρης; του Κωστή, ο Πάτης του Γιωρκή του Κακούρη, Χαμπής Μ. Τταμπής, Γιαννής Κεβέ, ο Παναγιώτης; Πιλή Πίτρη, ο Μιχαλάκης Ππασή Βιολάρη, ο γιος του Πούρεκκου, ο Λάκης του Τσιακκίλα, ο Κόκος του Χρίστου του Ντζόρτζου, ο Κυριάκος του Κώστα του Αντζιελή, ο Γιάννος του Κλείτου (πατήρ Διονύσιος του Σταυροβουνίου), Μιχαλάκης Θωμά Μαλλιάππη, ο Σαββής της Αννούς του Καρή, σκοτώθηκε στην εισβολή στον Κοντεμένο, ο Ανδρέας Σιήσκος.

 

2η σειρά: Ο γιος του Ανδρέα του Ττεππελή, Ανδρέας Κκούφου-Χωρκανού, η Αρτεμισια του Ασπρή της Μαρκαρούς του Χατζηλαίφη, αδερφή του Μάρθου, η κόρη του Βικουρου, η κόρη του Σιεττά, η κόρη του Πούρεκκου, σύζυγος Χρίστου Νική, η Κάτια του Κουννή του Τσαγγαρουδιού, αδελφότεκνη του ηγουμένου της μονής Σταυροβουνίου Πατρός Αθανασίου από τη μητέρα της, η Άντρη του Φορή, η κόρη του Παναή του Καμπούρη, η αδελφή του Παναή του Τσάρου, σύζυγος του Αέιμνηστου του Τάκη του κότσιηνου του Ματθαίου του Πήττα, η  Καλλιόπη Προδρόμου.

 

3η σειρά: η κόρη του Μιχαήλη του Κούρραντζιελή, η Χρίστη του Κυριάκου του Τρασιηλή, η Δέσπω του Αντωνή του Σκαρπάρη, η Θυμιούλλα Γ. Λακκοτρύπη, η κόρη του Χαμπή του Πίτρη, η Πόπη Κασάπη του Ανδρέα Βιολάρη, η Σταυρούλλα...., η ... αδελφότεχνη του δασκάλου του Τάκη του Γιακίμη, η .... του Χρυσάφη και η κόρη του Νική.

 

 

Καταχωρημένα άρθρα που αφορούν τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους:

Το Πιδκιαύλι - Χαμπή Χαραλάμπους εξ Άσσιας

 
assia.org.cy | Copyright 2009 All Rights Reserved | Designed by Netcy.com